Betaling

Patiënten moeten niet contant betalen op de consultative maar krijgen een afrekening via het ziekenhuis.